فروشگاه جامع فایل های دانشگاهی و دانش آموزی و عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت مواجهه با هر گونه مشکلی با پشتیبانی در میان بگذارید.

پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم

پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم   چرا پیامبر در مسجد ، همنشینی با گروهی را انتخاب کرد که به کسب علم و دانش مشغول بودند ؟ چون پیامبر در جامعه ای به پیامبری برگزیده شد که کسی به علم و دانش اهمیت نمی داد و تعداد کمی از مردم توانایی خواندن و نوشتن را داشتند . این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم

پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم   هویت جهان اجتماعی چیست؟ دانستید هویت اجتماعی افراد، محصول عضویت گروهی آنهاست؛ مانند اینکه شهری، روستایی و عشایری بودن شما نتیجة عضویت در یک شهر، روستا یا ایل است. جهان اجتماعی نیز هویت خاصّی دارد. منظور از هویت جهان اجتماعی چیست و چه تفاوتی با هویت اجتماعی افراد دارد؟   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پودمان حقوق خانواده درس آماده سازی فرزندان برای آینده(کارآفرین)

پودمان حقوق خانواده درس آماده سازی فرزندان برای آینده(کارآفرین)   فهرست مطالب نیازهای كودكان ساختن شخصیت سالم برای كودكان كارآفرین در راستای به دست آوردن چنین امنیتی چه باید كرد؟ نقش تربیت اراده در تربیت كودكان كارآفرین مفهوم اراده در كودك تكامل اراده كودك نقش والدین درتحول خود پنداشت كودك ارتباط كودك - والدین نتیجه گیری ارائه پیشنهادات منابع  و ماخذ   این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 15 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

ایجاد یکپارچگی سازمانی

ایجاد یکپارچگی سازمانی     فهرست مطالب چکیده: 1-آسیب پذیری سازمانی 2-واکنش عمومی برای انحرافات اخلاقی 3-ایجاد یکپارچگی 3-1) ویژگی یکپارچگی 4- چهار اقدام یکپارچگی سازمانی 5-اقدامات یکپارچه سازی 6- ایجاد فرهنگ یکپارچگی 1-6) مرحله اول، درک چرایی یکپارچگی   این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 12 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره   فهرست مطالب اصول و فنون مذاکره روش مذاكره مبتني بر مواضع خوش خويي كارساز نيست ادراك احساس ارتباط قسمت دوم : روي منافع تمركز كنيد، نه روي مواضع : صحبت كردن در مورد منافع و خواسته ها قسمت سوم : براي تأمين منافع متقابل، حق انتخا بهاي متنوعي بيانديشيد : دستورالعمل درمان قسمت چهارم : به استفاده از معيارهاي عيني اصرار بورزيد ايجاد و توسعه مع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پودمان تغذیه و سلامت خانواده، درس آشنایی با انواع بیماریها

پودمان تغذیه و سلامت خانواده، درس آشنایی با انواع بیماریها   فهرست مطالب انواع بیماری ها تشنج (حركت غير ارادي عضوي بدن ) از انواع بیماری ها به تدريج راست ماندن و خشك شدن عضوي از اعضاي بدن : لقوه (كج شدن چشم و روي لب) از انواع بیماری ها راشي تيسم : پاژت  : ديسك : روماتيسم حاد مفصلي ( آرتريت روماتوئيد) آرتروز نقرس سیاتیک   از انواع بیماری ها لوزتين و ورم لوزه از انواع بیماری ها طحال ( سپرز) از انواع بیماری ها نارسائي كبد از ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت آسیب شناسی برنامه های توسعه ایران و ارائه راهبردهای محوری مقیاس های مختلف زمان

پاورپوینت آسیب شناسی برنامه های توسعه ایران و ارائه راهبردهای محوری مقیاس های مختلف زمان   بخش نخست: رویکردهای کلان بخش دوم: تحلیل ادوار مختلف بخش سوم: آسیب ها، چالشها و راهبردها این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 58 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

ارزیابی عملکرد شرکت¬های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP وTOPSIS

ارزیابی عملکرد شرکت¬های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP وTOPSIS   چکیده مقدمه پيشينه تحقيق نسبت هاي مالي:   برنامه ريزي فازي سلسله مراتبي ( Fuzzy Analytic Hierarchy Process ) نتایج: نتيجه گيري: منابع:     این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 17 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت عصرارتباطات ویژه دبیران مطالعات اجتماعی

پاورپوینت عصرارتباطات ویژه دبیران مطالعات اجتماعی   توضيح و تبيين مفاهيم كليدي , تعاريف و نكات مهم فصل ارائه پاسخ صحيح فعاليت هاي فصل رفع اشكال و پاسخ گويي به سئوال ها اهم روش هاي تدريس مورد تاكيد در اين فصل معرفي منابع معتبر این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 42 صفحه تنظیم و قابلیت ویرایش دارد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت فصل اول زمین شناسی یازدهم (زمان در زمین شناسی، پیدایش اقیانوس ها، پیدایش فصل ها)

پاورپوینت فصل اول زمین شناسی یازدهم (زمان در زمین شناسی، پیدایش اقیانوس ها، پیدایش فصل ها)   مقیاس های مختلف زمان: مفهوم زمان در مقیاس های مختلفی به کار می رود. واحد اساسی زمان، ثانیه است. شما باواحدهای بزرگ تر زمان مانند: دقیقه، ساعت، شبانه روز، هفته، ماه، سال، دهه، سده (قرن) و هزاره آشنا هستید؛ اما، واحدهای بزرگ تر زمان نیز وجود دارد که در زندگی روزمره ما، کاربرد زیادی نداردمانند عصر، دوره، دوران و اِئون که واحدهای زمانی مورد استفاده در زمین شناسی هستند. این فایل با فرمت پاورپو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت گفتار اول فصل نهم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل نهم زیست شناسی (2) پایه یازدهم   اوّلین آزمایش خم شدن گیاهان به سمت نور پدیده ای رایج در طبیعت است. چارلز داروین که به مطالعۀ پدیده حرکت در گیاهان علاقه مند بود، برای بررسی این موضوع، همراه با پسرش آزمایش هایی را با استفاده از دانه رستِ نوعی گیاه از گندمیان، طراحی و اجرا کرد. آنها دریافتند دانه رست در صورتی به سمت نور یک جانبه (نوری که از یک طرف به گیاه می تابد)، خم می شود که نوک آن در برابر نور باشد. با توجه به خم شدن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت گفتار سوم فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم     تخم تقسیم می شود رویان از تقسیم پی در پی یاختۀ تخم تشکیل می شود. در نخستین تقسیمِ تخم، دو یاخته با اندازه های متفاوت ایجاد می شود )این تقسیم از چه نوعی است؟(. یاختۀ کوچک منشأ رویان است. مراحل تشکیل رویان را در شکل 14 می بینید. لپه ها مشخص ترین بخش رویان اند. ساقه و ریشۀ رویانی نیز در دو انتهای رویان تشکیل می شوند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 29 صفحه تنظیم و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(37):