فروشگاه جامع فایل های دانشگاهی و دانش آموزی و عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت مواجهه با هر گونه مشکلی با پشتیبانی در میان بگذارید.

پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم

پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم   چرا پیامبر در مسجد ، همنشینی با گروهی را انتخاب کرد که به کسب علم و دانش مشغول بودند ؟ چون پیامبر در جامعه ای به پیامبری برگزیده شد که کسی به علم و دانش اهمیت نمی داد و تعداد کمی از مردم توانایی خواندن و نوشتن را داشتند . این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم

پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم   هویت جهان اجتماعی چیست؟ دانستید هویت اجتماعی افراد، محصول عضویت گروهی آنهاست؛ مانند اینکه شهری، روستایی و عشایری بودن شما نتیجة عضویت در یک شهر، روستا یا ایل است. جهان اجتماعی نیز هویت خاصّی دارد. منظور از هویت جهان اجتماعی چیست و چه تفاوتی با هویت اجتماعی افراد دارد؟   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت درس دهم جغرافیا دهم (توان های اقتصادی ایران)

پاورپوینت درس دهم جغرافیا دهم (توان های اقتصادی ایران)   بهره گیری از توان های محیطی، با هدف تأمین معاش و توجه به ابعاد مکانی در برنامه ریزی ها، به عدالت اجتماعی و اقتصادی و تعادل منطقه ای انواع فعالیت ها منجر می شود. ساماندهی فعالیت های انسان در مکان ، براساس توان محیطی می تواند از صدمات ناشی از بهره گیری انسان از محیط بکاهد و زمینه های رسیدن به توسعه پایدار را فراهم سازد. توسعه پایدار به معنای تأمین نیازهای امروز، بدون کاستن از توانمندی های ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درس نهم جغرافیا دهم (سکونت گاه های شهری و روستایی)

پاورپوینت درس نهم جغرافیا دهم (سکونت گاه های شهری و روستایی)   عوامل شکل گیری سکونتگاه ها عواملی در شکل گیری سکونتگاه های شهری و روستایی ایران نقش دارند. آب، بین این عوامل، بیشترین اهمیت راداشته است. بسیاری از سکونتگاه های ّ اولیه، در کنار رودها به وجود آمده است.  آب در هر مکان، در تمایل انسان به کار کشاورزی و ساکن شدن به صورت دائم در مکان، عامل مهمی است.  با ساکن شدن انسان در یک مکان، اولین سکونتگاه ها به نام روستا پدید آمد. افزایش جم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درس هشتم جغرافیا دهم (تقسیمات کشوری ایران)

پاورپوینت درس هشتم جغرافیا دهم (تقسیمات کشوری ایران)   سابقه تقسیمات کشوری در ایران به زمان داریوش اول، پادشاه هخامنشی برمی گردد که برای اداره بهتر، آن را به قسمت هایی به ِ نام سا تراپ تقسیم کرده بود.  تقسیمات سرزمینی را به ایرانیان نسبت می دهند. در زمان ساسانیان، کشور به سرزمین (ایالت) خوره (استان) تَسوگ (شهرستان) و رُستاک (دهستان) تقسیم شده بود. پس از ورود اسلام به ایران، خلیفه مسلمین برای هر شهر، حاکمی تعیین کرد و تمام کارها به حاکم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت درس هفتم جغرافیا دهم (ویژگی های جمعیت ایران)

پاورپوینت درس هفتم جغرافیا دهم (ویژگی های جمعیت ایران)     1-پراکندگی جمعیت درایران 2-رشد جمعیت(رشد طبیعی ورشد مطلق جمعیت) 3-ساختمان جمعیت(هرم سنی جمعیت و...) 4-مهاجرت 5-سیاست های جمعیتی   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 34 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت درس ششم جغرافیا دهم (منابع آب ایران)

پاورپوینت درس ششم جغرافیا دهم (منابع آب ایران)   اگر متوجه شوید که دیگر آبی در اختیار ندارید چه اتفاقاتی رخ میدهد؟ با توجه به اینکه سه چهارم کره زمین راآب فرا گرفته است، آیا باز هم باید نگران کم آبی باشیم؟  آیا کم آبی در کشور ما واقعیت دارد یا فقط شایعه است؟ اولین کاری که هنگام تشنگی می کنید چه خواهد بود؟ لیوان را برمی دارید به سراغ شیر آب می روید و از این که آب به لیوان سرازیر میشود، خوشحال خواهید شد. اما آیا فکر کرده اید چگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درس پنجم جغرافیا دهم (آب و هوای ایران )

پاورپوینت درس پنجم جغرافیا دهم (آب و هوای ایران )   آب و هوا چیست؟ آب و هوا به مجموعه عناصر جوی غالب در یک منطقه دردرازمدت گفته میشود؛ مثلاً آب و هوای استان خراسان جنوبی، گرم و خشک است. با توجه به دو مثال ذکر شده، آیا می توانید معیارهای اصلی تفاوت هوا و آب و هوا رابیان کنید؟   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 37 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,700 تومان

پاورپوینت درس چهارم جغرافیا دهم (ناهمواریهای ایران)

پاورپوینت درس چهارم جغرافیا دهم (ناهمواریهای ایران)   در سرزمین ما، روستاها و شهرهای بسیاری هست؛ اما پراکندگی آنها در همه جای کشور یکسان نیست. از دشت های نسبتاً هموار داخلی تا جلگه های سرسبز سواحل دریای خزر و از کوه های البرز تا زاگرس و جلگه های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، شهرها و روستا های زیادی استقرار یافته است. تعداد این آبادی ها در مناطق پایکوهی بیشتر، و جمعیت در آنها متراکم تر است.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 41 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت درس سوم جغرافیا دهم (موقعیت جغرافیایی ایران)

پاورپوینت درس سوم جغرافیا دهم (موقعیت جغرافیایی ایران)   محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کره زمین، موقعیت جغرافیایی آن پدیده است. نسبت قرارگیری محل نشستن شما به میز معلم، تخته کلاس، در ورودی و پنجره های کلاس تان چگونه است؟ اگرهر کدام از این موارد، جابه جا شود بر شما تأثیر دارد؟ محل نشستن شما در کلاس نسبت به سایر پدیده ها موقعیت خاصی برای شما ایجاد کرده که با سایر همکلاسیهای شما متفاوت است. مکان نشستن شما نسبت به سایر پدیده های کلاس، موقعیت نسبی ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,600 تومان

پاورپوینت درس دوم جغرافیا دهم (روش مطالعه در جغرافیا)

پاورپوینت درس دوم جغرافیا دهم (روش مطالعه در جغرافیا)   در محیط جغرافیایی، اجزاء و عوامل محیطی در ارتباط با یکدیگر، عمل می کند؛ به همین دلیل جغرافی دانان با به کارگیری دید ترکیبی به مطالعه محیط می پردازند و به حل مسائل محیطی، اقدام می کنند؛ ابزارها و شیوه هایی که به جغرافیدانان کمک می کند تا بررسی های لازم را انجام داده و راه حل هایی مناسب پیشنهاد دهند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 17 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان

پاورپوینت درس اول جغرافیا دهم (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر)

پاورپوینت درس اول جغرافیا دهم (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر)   طی سالهای گذشته، مطالبی درباره محیط پیرامون خود و سایر مکان ها خوانده اید. اطلاعات مربوط به کره زمین، مانند زیست گاه های مختلف، آب وهوا، رودها و کوهها و حتی مسائل مربوط به آداب و رسوم و سنت ها که به ما کمک می کند دانش ما از محیط پیرامون و سایر مکان ها افزایش یابد. آیا شناخت محیط در جهت بهبود کیفیت زندگی انسان نقشی داشته است؟   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 36 صفحه تنظیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان
تعداد صفحه(7):